Werkwijze

Een crematie of begrafenis? Welke muziek wordt er gedraaid? Wie gaat er spreken? Wel of geen rituelen? En wat kost het allemaal?

Bij een overlijden komen allerlei vragen naar voren. Voor mensen met een laag inkomen kan het regelen van een uitvaart extra lastig zijn. De coaches van SamSam Uitvaartcoaching kunnen jou helpen bij de voorbereiding van een uitvaart. De coaches helpen je om de juiste keuzes te maken. Op die manier worden schulden zo klein mogelijk gehouden. Of misschien helemaal voorkomen.

Onze coaches werken met een buddysysteem. Dat betekent dat er altijd twee coaches thuis langskomen om ondersteuning te bieden. Maar ook kunnen we telefonisch of per mail informatie geven. Er is in ieder geval altijd iemand die je kan helpen, ook als een van de coaches ziek is of uitvalt.

De coaches helpen met de volgende vragen:

 • Wat kan ik doen als er geen uitvaartverzekering is?
 • Mag ik zelf zaken rond de uitvaart regelen om kosten te besparen?
 • Waar kan ik financiële hulp krijgen?
 • Wat kan ik doen als de overledene schulden heeft?
 • Wat gebeurt er als er geen nabestaanden zijn die de uitvaart kunnen of willen regelen?

Stappen

De coaches nemen indien nodig de volgende stappen:

 • inschatten wat belangrijk is om binnen de eerste 24 uur na het overlijden te doen. Of om juist niet te doen;
 • informeren over de bijzondere bijstand;
 • helpen bij verzamelen van documenten en formulieren voor de aangifte van overlijden;
 • voorlichting geven over de mogelijkheden voor de uitvaart;
 • informatie geven over wat je kan doen als de overledene een schuld heeft;
 • vertellen hoe je kosten kan besparen bij het organiseren van een uitvaart;
 • helpen bij het opvragen van offertes van uitvaartondernemers;
 • bespreken van problemen bij een te lage polis;
 • helpen zoeken naar kwijtgeraakte polis;
 • hulp vragen aan andere organisaties als dat nodig is (bijvoorbeeld het juridisch loket, sociaal raadslieden, financieel deskundigen of rouwverwerking);
 • helpen bij het opstellen van rouwberichten en een adressenlijst;
 • coachen bij de afhandeling van de financiële administratie; informatie geven over verwerpen van een nalatenschap of beneficiair aanvaarden (onder bepaalde voorwaarden);
 • uitvoeren van uitvaartdiensten op vrijwillige basis.

Geen kosten 

Ondersteuning door SamSam Uitvaartcoaches kost niets. Een vrijwillige bijdrage voor de ondersteuning wordt wel erg gewaardeerd. Als je hulp nodig hebt, kun je bellen met 06 - 50401860 of een mail sturen naar info@samsamuitvaartcoaching.nl.

Privacy

Je gegevens worden bij ons verwerkt en bewaard voor het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen en voor zolang dat nodig is voor het afwikkelen van je vraag. Zie privacyverklaring onder aan de pagina. Daarnaast zijn de coaches gehouden aan geheimhoudingsplicht.

Algemene voorwaarden

Klachtenprocedure

Cookieverklaring SamSam