Coach worden?

Wil je mensen met een laag inkomen helpen bij het regelen van een uitvaart? SamSam is op zoek naar uitvaartcoaches op vrijwillige basis.

Om uitvaartcoach te worden volg je eerst de speciaal voor SamSam gemaakte cursus. In deze cursus leer je wat de regels zijn voor het zelf organiseren van een uitvaart. Ook leer je gesprekstechnieken om zorgvuldig om te gaan met nabestaanden. Er wordt speciale aandacht geschonken aan de mogelijkheden voor nabestaanden met een smalle beurs.

De tweejaarlijkste cursus bestaat uit 8 modules en de lesdagen zijn op zaterdag. De cursus in Amsterdam is in maart 2024 afgerond. De data van de volgende leergang zijn nog onbekend.  Van te voren aanmelden kan altijd, via info@samsamuitvaartcoaching.nl. Na de cursus wordt van een uitvaartcoach verwacht dat deze werkbijeenkomsten en een intervisiebijeenkomst bijwoont.

De cursus is kosteloos te volgen, mits de cursist gedurende twee jaar zich als vrijwilliger verbindt aan SamSam Uitvaartcoaching. Als dat niet het geval is, wordt het cursusgeld doorberekend.

Meer informatie en actuele data zijn te vinden op onze nieuwspagina en Facebook-pagina.

Onkostenvergoeding en verzekering

De medewerkers die actief zijn voor SamSam Uitvaartcoaching werken op vrijwillige basis. Zowel bestuursleden, projectleider als uitvaartcoaches werken onbezoldigd. Indien gewenst kunnen vrijwilligers een vergoeding krijgen voor gemaakte onkosten, zoals reiskosten of voorlichtingsmateriaal.

Uitvaartcoaches van SamSam krijgen een vrijwilligersverzekering. Dat betekent dat je goed verzekerd bent ten tijde van de uitvoering van je vrijwilligerswerk als coach.

SamSam werkt volgens de normen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. SamSam komt hierdoor in aanmerking voor kosteloze VOG’s, een verklaring van goed gedrag. Deze verklaring is noodzakelijk als je taken als uitvaartcoach via SamSam in de praktijk wil uitvoeren.

Cursus op maat

De scholing tot uitvaartcoach van SamSam kan ook worden afgestemd op de lokale situatie en op maat gemaakt van de behoefte van uw organisatie.

De opstart van het nieuwe team in Amsterdam in 2023 is ondersteund door Stichting Steunfonds BJA-COW en in 2024 door Hulp na Onderzoek.