Steun SamSam

SamSam Uitvaartcoaching is een vrijwilligersorganisatie. Daarom kunnen wij niet zonder de steun van donateurs en fondsen. Wij vragen cliënten om een vrijwillige bijdrage. Wij rekenen een onkostenvergoeding voor presentaties en deelname aan beurzen of informatiebijeenkomsten. We zijn heel blij met de financiële steun van diverse fondsen. We hopen dat ook particulieren ons willen steunen met een donatie.

Belastingvoordeel

SamSam Uitvaartcoaching is geregistreerd als een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Wij voldoen hiermee aan de eisen die gesteld worden aan een goededoelenstichting. Dit betekent dat giften aan SamSam Uitvaartcoaching aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

Meer informatie over de toekenning van de ANBI-status is te vinden in de documenten en jaarcijfers.

Steun

SamSam Uitvaartcoaching wordt ondersteund door de volgende organisaties: