Wat doen we nog meer?

SamSam Uitvaartcoaching zet zich niet alleen in voor hulp aan nabestaanden met een laag inkomen. We zetten onze ervaring en expertise ook in om de belangen van onze doelgroep te behartigen en om informatie en kennis zo breed mogelijk te delen.

Belangenbehartiging

Met de signalen van nabestaanden gaan we aan de slag. Ieder jaar maken we een verslag waarmee we de (lokale) overheid en uitvaartorganisaties benaderen. Met deze informatie proberen we situaties te verbeteren.

Netwerkbijeenkomsten en workshops

De coaches van SamSam Uitvaartcoaching gaan regelmatig naar netwerkbijeenkomsten. Ook geven zij workshops aan organisaties. Zo geven we informatie door aan mensen die dit hard nodig hebben. Rechtstreeks, of via professionals bij relevante organisaties.

Presentaties

De uitvaartcoaches van SamSam vinden het belangrijk dat hun kennis wordt gedeeld. We willen iedereen de juiste informatie geven. We willen vertellen over wat SamSam Uitvaartcoaching kan doen. Daarom komen we graag langs in een buurthuis of bij een organisatie om een presentatie te houden over ons werk.