Doelstelling

SamSam Uitvaartcoaching is een vrijwilligersorganisatie in Rotterdam die nabestaanden met een smalle beurs ondersteunt bij een overlijden. Het doel is om problemen en schulden te beperken en liefst te voorkomen. De uitvaartcoaches van SamSam zijn geschoold op het thema, ze zijn op de hoogte van regelgeving, kennen de valkuilen en kunnen zo nodig verwijzen naar professionele organisaties die ondersteuning bieden.

SamSam Uitvaartcoaching is bekend bij een groot netwerk van zorg, welzijn en uitvaren. Door de vrijwilligers en werkers uit deze organisaties: zoals hospices, thuiszorg en kerken, worden mensen bemiddeld naar SamSam als een uitvaart een probleem lijkt te worden..

Andere steden

Het liefst ziet SamSam Uitvaartcoaching haar werkzaamheden landelijk uitgebreid. Er zijn inmiddels naast regio Rotterdam al vestigingen in de gemeente Krimpen a/d IJssel en Delft. Wilt u ook in uw gemeente een vestiging van SamSam Uitvaartcoaching oprichten? Dat kan! Onze bestuursleden en trainers helpen graag om de organisatie in uw gemeente op te starten. Wij trainen de coaches en we stellen graag al onze documentatie en ervaring ter beschikking. Wel vragen we daar een vergoeding voor. Neem via het contactformulier contact met ons op voor meer informatie.