SamSam Uitvaartcoaching

Samen een uitvaart organiseren

Anders want een uitvaart mag geen schuldenlast worden

Minder accent op gecommercialiseerde rituelen

Meer informatie

Wanneer een geliefde overlijdt en je hebt het financieel niet breed, dan kom je voor een aantal lastige dilemma's te staan:

  • Wat te doen als er geen uitvaartverzekering is?
  • Mag ik zelf zaken rond de uitvaart regelen om kosten te besparen?
  • Waar kan ik aankloppen voor extra financiële hulp?
  • Wat te doen als de overledene schulden achterlaat?
  • Wat zijn de gevolgen van beneficiair aanvaarden of verwerpen van de erfenis?

Praten helpt

Het zou eigenlijk 'doodgewoon' moeten zijn om tijdens je leven na te denken over de dood. Veel mensen vinden dat een taboe of moeilijk om daarover te praten. Toch is het goed om nu al met je naasten te praten over de situatie. Bespreek de financiële situatie en buig je vast met elkaar over de taken die voor de deur staan. Hoe ingewikkeld het ook is, er zijn altijd oplossingen te vinden. Een goede voorbereiding door je ruim van te voren te oriënteren is de eerste stap.

Dat geeft rust en maakt van nabestaanden later niet nodeloos spoorzoekers, die zich moeten afvragen wat de laatste wensen zijn, of welke verzekeringen en lidmaatschappen er zijn.

De vrijwilligers van SamSam Uitvaartcoaching vinden dit belangrijk en spreken hier graag over tijdens beurzen, informatiemarkten of op verzoek bij u in de buurt of zelfs bij u thuis.

Terzijde staan

De uitvaartcoaches van SamSam uitvaartcoaching kunnen mensen met een smalle beurs een helpende hand bieden. Zij zijn goed thuis in de regelgeving op het gebied van uitvaarten en weten hoe de kosten ervan te beperken zijn. Ook kunnen zij doorverwijzen voor diverse vormen van hulpverlening.

Meer Informatie