Over SamSam

SamSam Uitvaartcoaching ondersteunt nabestaanden met een laag inkomen bij een overlijden. We werken op basis van drie belangrijke uitgangspunten:

  • Samen een uitvaart organiseren
  • Anders, want een uitvaart mag geen schuldenlast worden
  • Meer met minder

Stichting

SamSam Uitvaartcoaching is een stichting. De stichting is in mei 2013 opgericht door drs. Ardy Moeijes. Zij zorgt voor de dagelijkse gang van zaken van Samsam Uitvaartcoaching. De stichting draait volledig op vrijwilligers. Het bestuur bewaakt de doelstellingen van de stichting. Ook ondersteunen zij de vrijwilligers bij hun werkzaamheden.

Bestuur

Het bestuur van SamSam Uitvaartcoaching werkt onbezoldigd. Het bestuur bestaat uit de volgende drie leden:

  • Robert Rutgers - voorzitter
  • Peter Ruysbroek - penningmeester
  • Daryenne Piris - secretaris

Toezichthouder: Ingrid Kranenburg (Stichting Koningshaven)

Van links naar rechts: Peter Ruysbroek, Ingrid Kranenburg, Robert Rutgers.

Vrijwilligers

SamSam Uitvaartcoaching draait volledig op vrijwilligers. De meeste vrijwilligers zijn actief als uitvaartcoach. Interne trainers geven scholing aan nieuwe coaches. De vrijwilligers zorgen voor meer bekendheid van SamSam binnen hun eigen netwerk.

Non-profit

SamSam Uitvaartcoaching is een non-profitorganisatie. Dat betekent dat de stichting afhankelijk is van donaties van particulieren en fondsen. Aan cliƫnten wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor presentaties en voorlichtingen bij organisaties rekent Samsam Uitvaartcoaching een (onkosten)vergoeding. In de toekomst hoopt de stichting zoveel mogelijk in haar eigen middelen te voorzien.