Over SamSam

SamSam Uitvaartcoaching ondersteunt nabestaanden met een laag inkomen bij een overlijden. We werken op basis van drie belangrijke uitgangspunten:

  • Samen een uitvaart organiseren
  • Anders, want een uitvaart mag geen schuldenlast worden
  • Meer met minder

Stichting

SamSam Uitvaartcoaching is een stichting. De stichting is in mei 2013 opgericht door drs. Ardy Moeijes. Zij zorgt voor de dagelijkse gang van zaken van Samsam Uitvaartcoaching. De stichting is een vrijwilligersorganisatie. Het bestuur bewaakt de doelstellingen van de stichting. Ook ondersteunen zij de vrijwilligers bij hun werkzaamheden. Ardy is sinds 2023 in loondienst als organisator voor 16 uur per week.

Bestuur

Het bestuur van SamSam Uitvaartcoaching werkt onbezoldigd. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Nilva Martina - voorzitter
  • Peter Ruysbroek - penningmeester
  • Gideon Goedgedrag- secretaris
  • Ingrid Kranenburg - adviseur

Vrijwilligers

SamSam Uitvaartcoaching draait volledig op vrijwilligers. De meeste vrijwilligers zijn actief als uitvaartcoach. Interne trainers geven scholing aan nieuwe coaches. De vrijwilligers zorgen voor meer bekendheid van SamSam binnen hun eigen netwerk.

Non-profit

SamSam Uitvaartcoaching is een non-profitorganisatie met een ANBI-status. Dat betekent dat de stichting afhankelijk is van donaties van particulieren en fondsen. Zie de pagina Steun Samsam.