Leergang 2023-2024 uitvaartcoach bij de Vrijwilligersorganisatie SamSam Uitvaartcoaching 

3 juli 2023

Lokatie: Buurtsalon Groeneveen
Groeneveen 160C  –  Amsterdam

Excuus! Er is een foutje binnengeslopen. Op de flyers staan de twee eerste zaterdagen van de leergang met een verkeerde datum. Hieronder vind je de juiste datums.

Zaterdag 7 oktober 2023 

 • Kennismaken, uitleg leergang en randvoorwaarden.
 • Wat zijn jouw drijfveren om dit werk te willen doen?
 • Onderzoek naar eigen kracht, maar ook valkuilen onder ogen zien.
 • Wat wordt jouw persoonlijke leerdoel en hoe kan de groep of de opleiding daarin ondersteuning bieden? 

 Zaterdag 21 oktober 2023

Wie met mensen wil werken die gaan sterven of die met een overlijden van een naaste te maken heeft, zal ook zeker over zijn/haar eigen uitvaart moeten nadenken. Het taboe doorbreken om hierover te kunnen praten, begint met er zelf over te spreken. Omgaan met stress en rouwverwerking. De doelgroep van SamSam kent specifieke problemen. Hoe bekend ben je hiermee en welk effect heeft dit op stress en rouwverwerking? 

Zaterdag 4 november 2023

 • Een verdieping op het onderwerp ‘Mijn eigen uitvaart’.
 • Communicatie. 

 Zaterdag 18 november 2023

Kennis deel 1 

 • Inleiding wet- en regelgeving.
 • Protocol en taken van uitvaartcoaches.
 • Praktijk aanvraag bijzondere bijstand en het verwerpen, (beneficiair) aanvaarden van een nalatenschap. 

Zaterdag 2 december 2023

 • Het belang van rituelen.
 • Netwerken en de sociale kaart. 

 Januari 2024

 • Persoonlijk voortgangsgesprek.

Zaterdag 27 januari 2024

Kennis deel 2 

 • Uitvaartpolissen en deposito’s en routes in uitvaartland.
 • Het maken van een uitvaartmap en een In Memoriam. 

Zaterdag 10 februari 2024 

 • Omgaan met conflicten, omgaan met lastige situaties en omgaan met feedback.
 • Presenteren van jezelf en van SamSam.
 • Voorbereiden op examen.

Zaterdag 2 maart

 • Uiterste datum inleveren eindverslag. 

Zaterdag 16 maart 2024

 • Examen.

Doel van SamSam Uitvaartcoaching 

Het voorkomen van een (nog grotere) schuldenlast is het belangrijkste doel van SamSam. Daartoe geven (door SamSam opgeleide) vrijwilligers informatie en praktische ondersteuning aan familie’s.  

 Wat wij bieden? 

 • Een leergang  tot uitvaartcoach in een kleine leergroep (ongeveer 10 deelnemers) waardoor veel persoonlijke ondersteuning. 
 • De leergang is naast dat je heel veel kennis aangereikt krijgt betreffende wetgeving en netwerken een verrijking voor je persoonlijke ontwikkeling. 
 • Je krijgt les van gediplomeerde docenten en specialisten op thema. 
 • Het is een platform waar je mensen ontmoet die actief hun bijdrage willen leveren als vrijwilliger. Nadat de leergang met succes is afgesloten krijg je een certificaat en word je een vrijwilligerscontract aangeboden. 

 

De leergang kent twee hoofdlijnen 

 1. Bewustwording, persoonlijke ontwikkeling, zelfkennis en vaardigheden.

De coaches krijgen inzicht in de eigen drijfveren en motivatie en in de eigen verhouding tot de dood en uitvaarten. Dit om te voorkomen dat deze de ondersteuning van de cliënt in de weg staan. De coaches zijn zich bewust van valkuilen in het proces van coaching en hier specifieke vaardigheden en competenties op te ontwikkelen. 

De coaches worden getraind in de gesprekstechnieken waarbij de wensen van de nabestaanden centraal staan en er geen advies gegeven mag worden en de coach nooit een zegsman kan zijn. Het omgaan met heftige emoties, de-escalerend kunnen optreden, onpartijdigheid,  zijn competenties die hier aan de orde zijn. 

 1. Kennis en kunde : over toepassen van wetgeving en protocollen, over netwerken en de sociale kaart in de praktijk.

Het afwikkelen van een overlijden is gebonden aan regelgeving.  

Hier geen kennis van hebben kan bijvoorbeeld leiden tot ongewenste aansprakelijkheid. Ruimte creëren voor het onderwerp “financieel in nood door de dood’. De dood is een gevoelig onderwerp en armoede ook.  

Door te investeren in gesprekken en voorlichtingsactiviteiten beoogt Samsam meer ruimte voor het onderwerp te krijgen. 

 

Het betreft een competentie gerichte opleiding 

De leergang kent dus toelatingseisen. Voorafgaand vindt er een individueel intakegesprek plaats met iedere deelnemer. Op basis van de toelatingseisen wordt de deelnemer al dan niet toegelaten.  

Eén van die toelatingseisen is dat je digitaal vaardig moet zijn en kunt werken met Excell en Word en dat je de Nederlandse taal moet kunnen spreken en schrijven. We gaan uit van een 100% aanwezigheid. 

 

Studiebelasting: 

 • 7 modules van 6 uur (inclusief ½ uur lunchpauze) 42 uur
 • Voorbereidende opdrachten. 6 x 2 uur 12 uur
 • Maken van eindverslag 8 uur
 • Theorie examen 1 uur
 • Examengesprek met presentatie 1 uur

———  

Totale studiebelasting 64 uur 

 Kosten van de leergang €800 excl. btw per persoon, maar kosteloos voor mensen die zich als vrijwilliger voor minimaal 2 jaar binden aan Samsam.