Organisatie

SamSam Uitvaartcoaching is een stichting. Het stichtingsbestuur bestaat uit 3 leden:

  • Richard Koopman, voorzitter
  • Peter Ruysbroek, penningmeester
  • Daryenne Piris, secretaris

In mei 2013 is SamSam Uitvaartcoaching opgericht. Initiatiefnemer is drs. Ardy Moeijes. Het bestuur bewaakt de doelstellingen van de stichting en biedt de vrijwilligers ondersteuning bij hun werkzaamheden. De bestuursleden zijn actief om het netwerk van de stichting uit te breiden en fondsen te werven.

De vrijwilligers zijn voor het merendeel actief als uitvaartcoach. Drie interne trainers geven de scholing aan nieuwe coaches. De vrijwillige coaches helpen het werk van SamSam meer bekendheid te geven binnen hun eigen netwerk.

Als vrijwilligersorganisatie is SamSam afhankelijk van donaties van particulieren en fondsen. Er wordt een verdienmodel ontwikkeld, zodat de stichting zoveel mogelijk in haar eigen middelen kan voorzien. Van cliƫnten wordt daarom een vrijwillige bijdrage gevraagd en voor het geven van presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten wordt een (onkosten)vergoeding gevraagd.