Ria Middelham

3 augustus 2020

Ik werk sinds 1990 als trainer, supervisor en coach voor verschillende opdrachtgevers. Mijn hart ligt bij de dienstverlenende sector. Vanaf het moment dat ik kennismaakte met SamSam Uitvaartcoaching, was ik gegrepen door het gedachtegoed. In 2014 ben ik gevraagd om het scholingsprogramma voor de coaches te ontwikkelen. Ik was direct enthousiast. De uitvaartcoaches van SamSam ontmoeten mensen in kwetsbare situaties. Ze krijgen te maken met heftige emoties. Het is daarom belangrijk dat zij voldoende kennis hebben van de wet- en regelgeving. Maar ook dat ze genoeg zelfkennis hebben om goed met het werk om te kunnen gaan. Tijdens de scholing staan we daarom stil bij de drijfveren en motivaties van de coaches. Zij verdiepen hun zelfinzicht en worden zich meer bewust van het effect dat ze op anderen hebben.

Naast trainer ben ik de vertrouwenspersoon bij SamSam Uitvaartcoaching. Wanneer er sprake is van sociaal onwenselijk of grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, dan kunnen de vrijwilligers bij mij terecht. Ik ben in deze functie neutraal en onafhankelijk. In vertrouwelijke gesprekken bekijken we de vervolgstappen.