Onze coaches

Onze uitvaartcoaches helpen mensen met een laag inkomen bij het regelen van een uitvaart. Zij werken op vrijwillige basis om de nabestaanden zo goed mogelijk bij te staan.

 

Sherita Thakoerdat

‘Help, er gaat iemand dood’ was de titel van een levendige beurs over de dood. SamSam Uitvaartcoaching organiseerde deze beurs in 2014. Vanaf dat moment heb ik mij bij de stichting aangesloten. Ik volgde de pittige training. Sindsdien voer ik huiskamergesprekken, geef ik voorlichting en coach ik nabestaanden bij de regelzaken van een uitvaart. Regelmatig kom ik mensen tegen die niet weten of hun verzekering voldoende dekking geeft. Of mensen die helemaal geen uitvaartverzekering hebben. Dan is het fijn dat er een organisatie is als SamSam Uitvaartcoaching. Samen denken wij met je mee over andere oplossingen en ondersteunen je om meer zelf te doen.

 

Ria Middelham

Ik werk sinds 1990 als trainer, supervisor en coach voor verschillende opdrachtgevers. Mijn hart ligt bij de dienstverlenende sector. Vanaf het moment dat ik kennismaakte met SamSam Uitvaartcoaching, was ik gegrepen door het gedachtegoed. In 2014 ben ik gevraagd om het scholingsprogramma voor de coaches te ontwikkelen. Ik was direct enthousiast. De uitvaartcoaches van SamSam ontmoeten mensen in kwetsbare situaties. Ze krijgen te maken met heftige emoties. Het is daarom belangrijk dat zij voldoende kennis hebben van de wet- en regelgeving. Maar ook dat ze genoeg zelfkennis hebben om goed met het werk om te kunnen gaan. Tijdens de scholing staan we daarom stil bij de drijfveren en motivaties van de coaches. Zij verdiepen hun zelfinzicht en worden zich meer bewust van het effect dat ze op anderen hebben.

Naast trainer ben ik de vertrouwenspersoon bij SamSam Uitvaartcoaching. Wanneer er sprake is van sociaal onwenselijk of grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, dan kunnen de vrijwilligers bij mij terecht. Ik ben in deze functie neutraal en onafhankelijk. In vertrouwelijke gesprekken bekijken we de vervolgstappen.

Bianca Lucas

Ik heb altijd graag mensen geholpen. Ik doe al ruim 45 jaar vrijwilligerswerk bij verschillende organisaties. Het doel van SamSam Uitvaartcoaching sprak mij zo erg aan, dat ik hier ben gebleven. Ik heb de scholing tot uitvaartcoach afgerond. Ik doe dit vrijwilligerswerk met veel plezier. Ik vind het fijn dat ik ondersteuning kan bieden aan nabestaanden die een dierbare hebben verloren. Wij zorgen ervoor dat mensen goed het rouwproces in kunnen gaan zonder te hoeven piekeren over geldproblemen.

Ardy Moeijes

Ik ben drs. Andragogiek (voorlichtingskunde) en heb een vakopleiding gevolgd tot uitvaartbegeleider/-verzorger. Ik heb gezien dat mensen zichzelf in de schulden steken na het overlijden van een familielid vanwege het taboe op de dood en op armoede. Samen met een klein groepje professionals, richtte ik in mei 2013 vrijwilligersorganisatie SamSam Uitvaartcoaching op. Ik ben verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en zorg dat de uitvoering past in transparante en juridisch kloppende procedures. In de scholing van uitvaartcoach van SamSam geef ik de theorielessen.

Monika Schiedon

Toen ik mij aanmeldde voor de training van SamSam wist ik nog niet wat het allemaal precies inhield. Ik wist wel uit eigen ervaring dat er veel bij komt kijken als je een uitvaart moet organiseren, naast alle emoties waar je doorheen moet. Nabestaanden met een smalle beurs een helpende hand toesteken, dat trok mij wel. Ik heb veel geleerd bij SamSam. Het is erg belangrijk dat je je uitvaart-zaken vooraf goed geregeld hebt. Mijn persoonlijke ervaringen én de kennis die ik bij SamSam heb opgedaan komen goed van pas bij de huiskamergesprekken (voorlichting aan mensen). Verder wil ik mij inzetten om het netwerk van SamSam in de gemeente Capelle aan den IJssel nog meer te verstevigen.

Mariesella La Roche

Ik maakte kennis met SamSam toen mijn neef op jonge leeftijd overleed. Op dat moment is mijn interesse ontstaan om vrijwilliger bij SamSam te worden. Ik heb de SamSam-training gedaan en nu heb ik al een paar keer mensen kunnen coachen via de kerk. In onze maatschappij ontbreekt het nog steeds aan goede informatie over de noodzakelijke “weetjes” over uitvaarten en wat er allemaal bij komt kijken. Daarom wil ik mij toeleggen op het geven van voorlichting. Ik vertel aan de hand van praktische voorbeelden waarop je moet letten als je een uitvaart moet organiseren én ik geef tips om het anders te doen.