Samsam’s White-paper ‘van strikt zakelijk naar menselijk’

24 juli 2023

In onze nieuwsbrief van 12 juli vertelden we dat we op 19 december 2022, een kennisbijeenkomst organiseerden samen met de publicatie van de white-paper ‘van strikt zakelijk naar menselijk’. Met Stimulansz spraken we over de wet op de lijkbezorging, de participatiewet en het sociaal domein. Een lastig onderwerp. Het blijkt dat sinds 2016 met het vervallen van de gemeentegarantie er geen crisisdienst meer is. Zowel de burger als de uitvaartondernemer belanden in een doolhof van regels met een familie in financiële nood door de dood. Daar bovenop is sinds de decentralisatie van de participatiewet in 2015 bij iedere gemeente een andere aanpak. Met de white-paper ‘van strikt zakelijk naar menselijk’ probeert SamSam inzicht te geven. Twee deskundigen op dit thema hebben het document opnieuw bekeken, klik met deze link naar tips&info (onder het kopje folder en publicaties) voor de nieuwste versie met actuele wijzigingen en aanvullingen.  

White paper SamSam Uitvaartcoaching ‘Van strikt zakelijk naar menselijk’ (2023)