Video: Casusbespreking 17-5-2021

19 juni 2021

Vrijwilligersorganisatie SamSamuitvaartcoaching helpt mensen die een uitvaart moeten regelen, maar daar geen geld voor hebben.

17 mei 2021. Organiseerden we een kennisbijeenkomst via Zoom voor uitvaartondernemers. 600 ondernemers in de regio schreven we aan en 30 reageerden positief ! Bijzondere mensen die een enorm positieve rol vervullen, zodat schulden bij nabestaanden kunnen voorkomen.

Wat kwam aan de orde : als ondernemer is het belangrijk een analyse te kunnen maken van de situatie, voordat er een handeling wordt verricht. Heeft een overledene schulden? wat is dan de impact op de nabestaanden. En ook in welke situatie is vanuit de overheid bijzondere bijstand mogelijk om de uitvaartkosten te betalen ? Het antwoord op deze vragen staat in de White-Paper van SamSam “Van strikt zakelijk, naar menselijk – Doe iets meer dan het gewone”. De White-Paper met stroomschema en uitleg is te bestellen via info@samsamuitvaartcoaching.nl

Kijk hier naar de impressie op film van de kennisbijeenkomst van 17 mei 2021 “Van strikt zakelijk, naar menselijk – Doe iets meer dan het gewone”.