Doelstelling

SamSam Uitvaartcoaching is een vrijwilligersorganisatie in Rotterdam die nabestaanden met een smalle beurs ondersteunt bij een overlijden. Het doel is om problemen en schulden te beperken en liefst te voorkomen. De uitvaartcoaches van SamSam zijn geschoold op het thema, ze zijn op de hoogte van regelgeving, kennen de valkuilen en kunnen zo nodig verwijzen naar professionele organisaties die ondersteuning bieden.

SamSam Uitvaartcoaching is bekend bij een groot netwerk van zorg, welzijn en uitvaren. Door de vrijwilligers en werkers uit deze organisaties: zoals hospices, thuiszorg en kerken, worden mensen bemiddeld naar SamSam als een uitvaart een probleem lijkt te worden..

Andere steden
Het liefst ziet SamSam Uitvaartcoaching haar werkzaamheden landelijk uitgebreid. Er zijn inmiddels naast regio Rotterdam al vestigingen in de gemeente Krimpen a/d IJssel en Delft. Wilt u ook in uw gemeente een vestiging van SamSam Uitvaartcoaching oprichten? Dat kan! Onze bestuursleden en trainers helpen graag om de organisatie in uw gemeente op te starten. Wij trainen de coaches en we stellen graag al onze documentatie en ervaring ter beschikking. Wel vragen we daar een vergoeding voor. Neem via het contactformulier contact met ons op voor meer informatie.

Organisatie

SamSam Uitvaartcoaching is een stichting. Het stichtingsbestuur bestaat uit 3 leden:
Lienke Wolff, voorzitter
Peter Ruysbroek, penningmeester
Ardy Moeijes, secretaris

In mei 2013 is SamSam Uitvaartcoaching opgericht. Initiatiefnemer is drs. Ardy Moeijes. Het bestuur bewaakt de doelstellingen van de stichting en biedt de vrijwilligers ondersteuning bij hun werkzaamheden. De bestuursleden zijn actief om het netwerk van de stichting uit te breiden en fondsen te werven.

De vrijwilligers zijn voor het merendeel actief als uitvaartcoach. Drie interne trainers geven de scholing aan nieuwe coaches. De vrijwillige coaches helpen het werk van SamSam meer bekendheid te geven binnen hun eigen netwerk.

Als vrijwilligersorganisatie is SamSam afhankelijk van donaties van particulieren en fondsen. Er wordt een verdienmodel ontwikkeld, zodat de stichting zoveel mogelijk in haar eigen middelen kan voorzien. Van cliënten wordt daarom een vrijwillige bijdrage gevraagd en voor het geven van presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten wordt een (onkosten)vergoeding gevraagd.

Werkwijze

Bij de voorbereiding of afwikkeling van een overlijden kunnen de uitvaartcoaches van SamSam Uitvaartcoaching worden ingeschakeld door families met een smalle beurs. De coaches adviseren bij het maken van de juiste keuzes en helpen om schulden te beperken.
De uitvaartcoach regelt niet de uitvaart, dat blijft de verantwoordelijkheid van de nabestaanden. De uitvaartcoach geeft wel aan hoe de kosten bespaard kunnen worden, wijst op bestaande (overheids)regelingen en kan doorverwijzen voor aanvullende ondersteuning.

Huiskamergesprekken
Praten over uw uitvaartwensen is een privé aangelegenheid. Daarom biedt SamSam de mogelijkheid om bij u thuis te praten over de wensen en mogelijkheden. Neem voor een afspraak voor een huiskamergesprek contact op met SamSam.

Themadag
Jaarlijks organiseert SamSam een themadag. Verwante organisaties en ondernemers zijn daar aanwezig om hun werk toe te lichten. Ook zijn er diverse presentaties en workshops. De datum en invulling van de themadag wordt bekend gemaakt via een nieuwsbericht op onze website, onze facebookpagina en in de lokale media.

Presentaties
De uitvaartcoaches willen graag zoveel mogelijk mensen informeren over hun werkzaamheden en de mogelijkheden die SamSam Uitvaartcoaching biedt. Daarom komen we graag naar uw buurt om een presentatie te houden over ons werk.

Steun SamSam

SamSam Uitvaartcoaching werkt samen met diverse organisaties op het gebied van welzijn, zorg en armoede. SamSam heeft goede contacten met organisaties en ondernemers. Met sympathie voor de doelgroep denken zij mee wanneer een uitvaart een schuld dreigt te worden.

Steun SamSam
Als vrijwilligersorganisatie kan SamSam niet zonder de steun van donateurs en fondsen. Cliënten vragen wij een vrijwillige bijdrage en voor presentaties en aanwezigheid op beurzen en informatiebijeenkomsten wordt een onkostenvergoeding gevraagd. Wij zijn heel blij met de steun die we van diverse fondsen ontvangen en we hopen dat ook particulieren ons werk willen ondersteunen met een donatie.

Belastingvoordeel
Bij de Belastingdienst staat de stichting SamSam Uitvaartcoaching geregistreerd als 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI). Lees hier meer over deze ANBI registratie. Daardoor bent u ervan verzekerd dat wij voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een goede doelen stichting. Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk om periodiek te schenken aan ANBI instellingen zonder dat deze giften vastgelegd hoeven te worden bij een notaris. De Belastingdienst heeft daartoe een (eenvoudig) model schenkingsovereenkomst gemaakt. Dat formulier kunt u hier downloaden. Uw voordeel: voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

S amen een uitvaart organiseren.
A nders want een uitvaart mag geen schuldenlast worden.
M inder accent op gecommercialiseerde rituelen.