Connected successfully

Uitvaartcoach worden?

Wie uitvaartcoach wil worden, moet eerst de cursus van SamSam volgen. In die cursus leert u wat de regels zijn voor het zelf organiseren van een uitvaart en gesprekstechnieken voor het zorgvuldig omgaan met nabestaanden. Speciale aandacht is er voor de mogelijkheden voor nabestaanden met een smalle beurs. De opleiding bestaat uit 8 lesdagen op zaterdag. Na de opleiding wordt van een uitvaartcoach verwacht dat deze werkbijeenkomsten en intervisiebijeenkomsten bijwoont. De organisatie biedt een vrijwilligersverzekering.

Vergoedingen

Alle medewerkers die actief zijn voor SamSam Uitvaartcoaching (bestuur, projectleider en uitvaartcoaches) zijn onbezoldigd en werken op vrijwillige basis. Indien gewenst kunnen zij een vergoeding krijgen voor gemaakte onkosten, zoals reiskosten of voorlichtingsmaterialen.

0 results

S amen een uitvaart organiseren.
A nders want een uitvaart mag geen schuldenlast worden.
M inder accent op gecommercialiseerde rituelen.